Crowdfunding av Espen

Espen Kofstad har igjen kvalifisert seg til spill på DP WORLD TOUR (Tidligere European Tour) i golf, og han blir Norges eneste representant på dette nivået i 2022. Han kvalifiserte til Touren etter oppnådd 12.plass på Challenge touren i 2021.

Sesongen for 2022 startet i South Africa allerede i desember 2021 .Utbrudd av omicron stoppet dessverre denne turneringen midtveis.  Espen klarte  «cutten» og endte opp med 46 plass. De neste turneringene går i Emiratene og starter i slutten av januar 2022.

Vedlagt finnes en presentasjon av Espen fra hans managementselskap ISM (international Sports Managment, ism.com ).

Det er svært kostnadskrevende å spille på golftouren på dette nivået. Selv med forsiktig pengebruk koster det ca. NOK 1 mill. pr år å delta. Det sier seg selv at det er meget viktig å ha økonomisk trygghet i denne settingen. Det er vanskelig å få avtaler med store sponsorer, og det er derfor laget et opplegg for Crowd funding av Espen.

Sponsor kan velge at en eventuell tilbakebetaling skal gå til juniorsatsingen i Oslo Golfklubb. Dette angis ved kjøp under betalingsdetaljer.

Det legges opp til mindre sponsorbidrag med en rett tiltilbakebetaling av bidrag, avhengig av Espens premieinntekter. Premieinntektenes størrelse vil til enhver tid være tilgjengelig på nettsiden til DP World Tour, og dette vil da være et udiskutabelt måltall.

Modellen han presenterer er at enkeltpersoner eller selskaper yter Espens aksjeselskap (Bonmont AS) et lån på kr. 5.000. Det legges opp til at dette lånet tilbakebetales i forhold til innspilte bruttopremier fra golfturneringer i 2022 sesongen på DP World Tour. Turneringeprogrammet finnes på nettsiden til DP World Tour.

Lånet tilbakebetales som følger (alle tall i Euro):

Premiepenger i intervallet 250-300.000: Tilbakebetaling til sponsorer på 25% av lånebeløpet.

Premiepenger i intervallet 300-350.000: Tilbakebetaling til sponsorer på 35% av lånebeløpet.

Premiepenger i intervallet 350-400.000: Tilbakebetaling til sponsorer på 40% av lånebeløpet.

Premiepenger i intervallet 400-450.000: Tilbakebetaling til sponsorer på 45% av lånebeløpet.

Premiepenger i intervallet 450-500.000: Tilbakebetaling til sponsorer på 50% av lånebeløpet.

Premiepenger over 500.000: Tilbakebetaling til sponsorer på 100% av lånebeløpet.

Dersom innspilte premier blir mindre enn Euro 250.000 aksepterer långiver/sponsor at ingen deler av lånet tilbakebetales. Dersom innspilte premier ligger i Intervallet Euro 250.000 – 500.000 blir det tilbakebetalt et beløp som angitt overfor. Långiver aksepterer her at lån som ikke tilbakebetales til faller Bonmot AS. Det løper ingen renter på lån til Bonmont AS.